Frukostmöte hos NSVA

Denna gång möttes nätverket till frukost hos Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp ABmed tema kring Landskrona industriområdes påverkan på vattenkvaliteten.

Fredrik Christensson och Daniel Drott, WSP, delade med sig av sin kunskap, berättade om sina erfarenheter samt diskuterade hur man skulle kunna arbeta med dagvattenfrågan i industriområdet för att ytterligare minska miljöbelastningen.

Mötet avslutades med filmvisning! På uppdrag av NSVA har Kjell Andersson, tidigare forskningsingenjör på Teknisk geologi samt Havsportalen, LTH,  filmat under ytan i Landskrona hamn. Hur ser det ut under ytan i Landskrona hamn?

Här hittar du presentationerna från morgonen:

Resultat Mentimeter 7 juni 2018

Dagvatten Landskrona 7 juni 2018