Klimatavtal

Samarbete mellan näringsliv och kommun ska minska klimatpåverkan

Arton företag i Landskrona har under 2024 inlett ett samarbete med Landskrona stad och tecknat gemensamma energi- och klimatavtal för att minska sin lokala påverkan på klimatet.

I maj 2023 antog kommunfullmäktige i Landskrona en ny energi- och klimatstrategi. En del i strategin är att minska koldioxidutsläppen i det geografiska området Landskrona.

Företagen viktiga för att minska lokal klimatpåverkan

– Utsläppen i Landskrona minskar inte i tillräckligt snabb takt. För att driva på arbetet krävs att många olika aktörer samarbetar. Företagen är särskilt viktiga, säger Laurent Serrure, miljöstrateg i Landskrona stad.

För att stärka arbetet med att minska den lokala klimatpåverkan har Landskrona stad tagit initiativ till gemensamma energi- och klimatavtal för företag. Miljöförvaltningen har därefter tillsammans med Karl-Erik Grevendahl från Landskrona Miljöforum arbetat med framtagnings- och signeringsprocessen.

18 företag i Landskrona har skrivit på avtalet

Ett av de företag som har skrivit på energi- och klimatavtalet är Oatly:

– Vi har vår svenska fabrik i Landskrona och vi är glada över att kunna samarbeta lokalt för ett hållbart, klimatsmart och energieffektivt samhälle. Vi ser oss inte som bara ett livsmedelsföretag utan verkar i allra högsta grad för en mer hållbar framtid, säger Patrik Winér, Quality Systems Manager på Oatly.

“Självklart att vara med”

Företaget BorgWarner, som tillverkar komponenter till fordonsindustrin, har också skrivit på energi- och klimatavtalet:

– Det är självklart för oss att vara med på den här resan och visa för staden och dess invånare att vi tar ansvar. Vi är en av Landskronas största arbetsgivare, och är man störst måste man vara modig, säger Ellinor Persson, miljöspecialist på BorgWarner.

Solpaneler och minskade utsläpp

Genom avtalen förbinder sig företagen till en handfull mål som antingen ska främja klimatet eller bidra till hållbar energianvändning. Företagen väljer själv vilka mål de vill satsa på.

Vanliga åtgärder som företagen arbetar med är att minska mängden brännbart avfall, investera i solpaneler på tak, minska utsläpp från transporter, minska sin vattenförbrukning eller minska sin energiförbrukning.

Här är företagen som hittills har skrivit på:

 • DOW Chemicals
 • OP system
 • Landskrona Energi
 • Ventrafiken
 • Landskrona hamn
 • Blue and green
 • RISE
 • Ohlssons
 • Biofuel Express
 • Wabtec Faiveley Nordic
 • BorgWarner
 • Oatly
 • Boliden Bergsöe
 • Hitachi energy
 • Emrahus
 • LSR
 • Befesa Circular Alloys Sweden
 • Alfdex

Vill du veta mer om energi- och klimatavtalen?

Kontakta Landskrona stads miljöstrateg Laurent Serrure på laurent.serrure@landskrona.se.