Om Oss

Vi  är ett nätverk som fokuserar på företagens miljö- och hållbarhetsarbete. Ett 20-tal företag inom Landskrona kommun samverkar och utvecklar sig genom företagsbesök, arbete med miljömål, föredrag och utbildningar. Vi har stor öppenhet samt transparens inom nätverket. Vi bjuder gärna på vår kunskap och erfarenhet och får mångfalt tillbaks. Vi har varit verksamma sedan 2011 och medlemmarna väljer att delta på de aktiviteter som svarar mot sina behov.

Vi har sedan 2011 bl a arbetat med:

  • De svenska miljömålen
  • Företagsbesök
  • Inspirationsföresläsningar
  • Utbildningar
  • Sociala aktiviteter
  • Nätverksträffar
  • Projekt

Landskrona Miljöforum har ett nära samarbete med Landskrona Stads Miljöförvaltning och vi är ett proaktivt nätverk som träffas regelbundet. Våra aktiviteter svarar mot medlemmarnas behov och önskemål. Oftast består träffarna av en kombination av företagsbesök och inspirerande föredrag.