Aktiviteter

Våra aktiviteter svarar mot medlemmarnas behov och önskemål. Oftast består träffarna av en kombination av företagsbesök och inspirerande föredrag.