Välkommen till Landskrona Miljöforum

Landskrona Miljöforum är ett nätverk som fokuserar på företagens miljö- och hållbarhetsarbete. Ett 20-tal företag inom Landskrona kommun samverkar och utvecklar sig genom företagsbesök, arbete med miljömål, föredrag och utbildningar. Vi har stor öppenhet samt transparens inom nätverket. Vi bjuder gärna på vår kunskap och erfarenhet och får mångfalt tillbaks.

Landskrona miljöforum 2022