Rapport 2024

Skrift om medlemmarnas framgångar i energi- och klimatarbete

I rapporten nedan finner du små korta berättelser om hur medlemmar i Landskrona Miljöforum strategiskt och metodiskt arbetat med energi-, miljö- och klimatutmaningar. 

Du kan läsa om genomförda åtgärder, resultat samt framtidsplaner. Vi hoppas att rapporten blir en inspirationsskrift för andra företag.