Nätverksträff på Trioworld

Tisdagen den 14 mars träffades medlemmarna på Trioworld Landskrona AB.

Efter en rundvandring fick vi en presentation av Trioworld samt företagets miljö- och hållbarhetsarbete av Blerta Tahiri, Quality Manager:

Tema – Biologisk mångfald

Adam Bahr, stadsekolog, berättade om Tillståndet i Landskrona:

och Erik Rosenblad presenterade stiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv: