Nätverksmöte hos Landskrona Energi

Torsdagen den 22 september träffades nätverket på Energiknuten hos Landskrona Energi.

På programmet stod bland annat:

  • Landskrona Energi – om företaget, omvärld i energibranschen, Landskrona Effekten och målet med fossilbränslefritt, Johan Holmstedt, VD
  • Rundvandring på Kraftvärmeanläggningen, Mikael Ågren
  • Landskrona Stads Energi- och Klimatplan- Redovisning av enkät samt kommande steg, Laurent Serrure, Landskrona Stad
  • Stadsomvandlingsarbetet inom Karlslundsområdet, Hållbarhetsprofil och energibalans