Nätverksmöte hos Landskrona Hamn

Mats Larsson och Gustav Svensson, Landskrona Hamn AB, hälsade oss välkomna och presenterade företagets historik samt miljö och hållbarhetsarbete:

Efter rundvandring och fika var det sedan dags för Fredrik Johansson från Ömangruppen Svenska AB att berätta om Klimateffektiva lösningar för värme, kyla, ventilation och energi.