Julmingel

För sjunde året i rad var det återigen dags för julminglet!

Vi träffades först på gemensam och trevlig lunch på Hotel Öresund mitt i Landskrona. Som tidigare år gästades vi även i år av Jörgen Hanak, miljöchef, Landskrona Stad. Han började med en nulägesanalys av vart Landskrona är idag och fortsatte med en presentation kring restflöden. Jörgen visade på konkreta företag och exempel som arbetat med detta och vilka möjligheter som finns. Detta följdes av en diskussion om hur restflöde och restprodukter kan skapa samarbeten och möjligheter inom kommunen, samt vilka utmaningar som finns.

Jörgen Hanaks presentation finns här.

Karl-Erik avslutade med att önska alla God Jul!