Möte hos Ohlssons

Humöret var på topp när 17 personer från Landskrona Miljöforum besökte den nya medlemmen Ohlssons på deras huvudkontor i Landskrona. Vi startade med att göra studiebesök i verksamheten. Här kunde vi se hur man omvandlade restprodukter till användbara råvaror. Antalet fraktioner var omöjligt att uppskatta. COO – Operativ chef Mats uttryckte det så här: ”Vi samlar in allt förutom krut och radioaktiva ämnen. Får vi frågan om dessa så kan vi säkert hjälpa till även då.”

Företaget har haft en imponerande tillväxt som varit konstant sedan företagets start 1998. Man har under många år varit ett Gasellföretag (tidningen Dagens Industri).

På Ohlssons gör man allt man kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Här är några konkreta exempel:

  • Fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • För att minska dieselförbrukningen använder Ohlssons förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik.
  • Ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.

Läs mer på www.ohlssons.se.

På mötet bestämde vi att vi skulle arbeta med ett symbiosprojekt där det ena företagets restprodukt kan bli det andra företagets råvara eller resurs. Vi ber Miljöbron om hjälp med att finna studenter som kan göra en kartläggning av restprodukter och flöden samt även fria takytor för solceller.

År 2021 fyller vi som nätverk 10 år och det ska firas. Idéerna flödade fritt och vi landade i att vi ska synliggöra vårt nätverk samt bjuda in till en konferens i Landskrona. Malmö Universitets studenter i Visuell kommunikation ges i uppdrag att visualisera Landskrona Miljöforum i form av teckningar, foton, film eller annat media.

Samtliga närvarande redogjorde för senaste nytt. Vidare så spånade vi kring program för kommande möten.