ABB Swedewater

ABB är världsledande inom kraft-och automationsteknik. Med säte i Zürich, Schweiz, sysselsätter företaget 150 000 personer och verkar i cirka 100 länder.

I Landskrona finns ABB enheten Swedewater som producerar effektiva kylssystem med ultrarent vatten. Verksamheten startades 1980 och sysselsätter ca 100 personer. Kylutrustningen används till krafthalvledare, en teknik som möjliggör exempelvis anslutning av vindkraftverk till elnätet, energieffektiv motordrift och elförsörjning av vårt järnvägsnät.

ABB levererar också utrustning för hållbar energiförsörjning genom att effektivisera elnäten och överföring av elkraft mellan regioner och länder.

Mer info: ABB