Symbios/cirkulärt

Symbios handlar om hur det ena företaget restprodukt kan bli det andra företagets resurs alternativt kan bli till en kommersiell produkt. Vi har i Landskrona Miljöforum under en tid tagit steg för steg för att, inom vårt nätverk, aktivt arbeta med symbios i ett cirkulärt system. Vi har etablerat en kontakt med ett av de första symbiosinitiativen i Europa nämligen Dansk Symbiosecenter i Kalundborg. Vi har diskussioner med i ett större projekt Nordic circular hubs som beviljats medel från Nordiska Rådet/Nordic Innovation.

Ett första steg i förverkligande av att arbeta med symbios i Landskrona är att göra en enklare kartläggning. Genom en så enkel kartläggning kan vi snabbt identifiera material som kan bli till fin resurs. Murat Mirata, Linköpings Universitet, har tagit fram en mall som våra medlemsföretag ombeds fyll i, du finner mallen på: https://miro.com/app/board/o9J_lR7xEf0=/ – lösenord “lands2021krona”

Du som har frågor eller som har uppgifter om restprodukter som räknas som affärshemligheter får gärna kontakta Karl-Erik Grevendahl.