DLF Beet Seed AB

DLF Beet Seed AB är en av världens ledande sockerbetsförädlare med mer än 300 anställda inom forskning, utveckling och marknadsföring runt om i världen. Vi har förädlingsstationer och produktionsanläggningar i Sverige, Danmark, Italien, Frankrike och USA och genomför försök i betodlingsländer världen över. Genom en förstklassig förädling, stark närvaro och ett stort engagemang på marknaden bidrar vi till att öka skördarna och lönsamheten för både betodlarna och sockerindustrin.

DLF Beet Seed AB, med säte i Landskrona, är bolagets globala FoU center för sockerbets-forskning och här görs det grundläggande förädlingsarbetet. De nya linjerna eller sorterna som tas fram testas sedan under många år i försök i betodlingsområden världen över innan de till slut kan bli godkända på olika marknader som nya sorter med förbättrad avkastning eller nya resistenser. Att tänka långsiktigt och lyssna till kundernas framtida behov är en viktig förutsättning för att vi ska lyckas i framtiden.

DLF Beet Seed AB ägs sedan 2017 av det danska fröföretaget DLF som är specialist inom gräsförädling.

DLF Beet Seed AB arbetar ständigt med olika miljöfrågor och har ett starkt focus på miljön.

Vi är idag ca 85 anställda i Sverige i vår FoU verksamhet.

Länk till: DLF Beet Seed AB hemsida.