Scandiflex

VI VÄRNAR OM MILJÖN GENOM EN HÅLLBAR TEKNIK OCH PRODUKTION

Scandiflex månar om vår miljö, och vi har ett hållbarhetsfokus genom hela produktionskedjan ända fram till slutkonsumenten. Modern teknik och ständigt utvecklingsarbete är avgörande för att upprätthålla hög kvalitet och trovärdighet.

Rätt förpackningsmaterial förlänger hållbarheten i distributionsleden och hos konsument, därmed bidrar våra förpackningslösningar till att minska matsvinnet och bidra till effektiv resurshållning för miljön. Som ett led i vårt aktiva miljöarbete har vi nyligen investerat i en ny reningsanläggning.

Den bidrar till att rena vår process och allmänventilation med en verkningsgrad så nära 100 procent som möjligt. Vi arbetar också med ett återvinningssystem som reducerar energiförbrukningen och vi har också minskat vår vattenförbrukning.

Renare produktion ger renare miljö.

Kvalitet, miljö och hygien – tre hörnpelare i vår verksamhet. Vi är idag certifierade enligt BRC/IOP.

Mer information: Scandiflex