RISE

Sveriges största forskningsinstitut 

RISE består av flera tekniska enheter och dotterbolag som tillsammans utgör en kraftfull institutsgrupp för innovation och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Koncernens signum är spetskompetens parad med stor teknisk bredd, och vi har tillgång till omfattande experimentella resurser. De mer än 1 200 medarbetarna utgör en betydande kunskapsresurs och förutsättningen för att lyckas med vår uppgift: att skapa, använda och förmedla kunskap. RISE-koncernen ägs av det statliga holdingbolaget RISE Holding AB. 

Ett institut med stark miljö- och energiinriktning 

Inom miljöområdet är intresset fokuserat på utsläpp av växthusgaser och global uppvärmning. Växthusgaserna alstras främst vid transporter, uppvärmning av byggnader och produktion av livsmedel. RISE, med bred kompetens, lång erfarenhet och omfattande näringslivskontakter inom bygg-, energi-, fordons- och livsmedelsteknik, är en viktig samarbetspartner för industriell utveckling och innovation inom miljö och energi. Vi är internationellt drivande inom området. 

Mer information RISE