Oresund Heavy Industries

Oresund Heavy Industries är i full gång med att ställa om varvsudden i Landskrona till ett Maritimt Center, med både kompetensförsörjning och förnyelsebar energi på agendan.  Idag finns 17 företag etablerade på varvsudden med specialistkompetens inom exempelvis blästring, målning, avancerade tekniska styrsystem, testcenter för inspektioner mm. Över 600 underleverantörer är knutna till vår verksamhet varav majoriteten är lokalt och regionalt knutna.

OHI är ett familjeföretag med 100 % svenskt ägande. Vi är ett av norra Europas ledande varv och störst i Sverige. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom fartygsreparationer, underhåll och ombyggnad. Företaget har växt organiskt sedan starten 2003 och efterfrågan på företagets tjänster ökar kontinuerligt. Våra kunder är rederier över hela världen och vi arbetar uteslutande inom ”grön industri”. Många av de projekt vi utför har koppling till miljöförbättringar av fartygen. Exempel är installation av Scrubbers för att rena bort svavel i avgaserna eller olika ombyggnation/modifieringar för att minska bränsleförbrukningen, installation av reningsutrustning mm.

Företaget har gjort stora investeringar för att möta framtida

 

behov. Vi är certifierade av DNV enligt både kvalitet ISO 9001, miljö 14001 och OHSAS 18001. Certifieringen bevisar att vi som företag är på rätt spår och arbetar med våra miljö-, kvalitet- samt arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt och effektivt sätt.

Oresund Heavy Industries kommer fortsätta att göra stora investeringar gällande reningstekniker på flera olika områden i vår process. Miljöarbetet är en väldigt viktig faktor i vårt arbete och det är också framtiden för vad en modern teknisk industri innebär. Vi menar att man inte skall behöva välja mellan arbetstillfällen eller en bra miljö, utan vi är övertygade om att miljö och arbetstillfälle måste gå hand i hand när det gäller modern industriverksamhet.

 

Mer info: Oresund Heavy Industries