OP System

OP System levererar kompletta system av utrustning för modern materialhantering, återvinning och avfallshantering både mobilt och stationärt. Huvudkontoret finns i Landskrona. I Landskrona och Malmköping har vi anläggningar för service, lager och försäljning. Bolaget omsätter idag drygt 300MSEK och är cirka 50 anställda i Sverige. OP System är marknadsledande inom sitt område med god tillväxt i Sverige men också i Norden där vi har systerföretag i Danmark, Norge och Finland. Vi arbetar med i huvudsak med leverantörer från Europa, som är specialiserade på sina respektive område, och som tillsammans passar in bra i vårt kunderbjudande. OP Systems verkstäder kompletterar och anpassar produkterna för den svenska marknaden, samt erbjuder service och reservdelar. 

Återvinningsbranschen är en framtidsbransch där det hela tiden utvecklas nya lösningar för att ta tillvara på och återvinna material. Vi på OP System följer utvecklingen noga för att ligga i framkant och för att kunna erbjuda våra kunder det bästa. Det skapar i sin tur förutsättningar för en bättre miljö, för dig och för kommande generationer. OP System ingår i koncernen OP Gruppen AB.

Mer info OP System