Ohlssons AB

Ordning och reda hela vägen har varit vårt motto ända sedan starten av företaget. Det genomsyrar hela organisationen och är en del i vår strävan mot ett globalt miljöansvar. Alla tänker på detaljerna. 

Här handlar det inte bara om att kunna ratta en lastbil, spaka en grävmaskin eller knappa på ett tangentbord. Det handlar om förtroende, social förmåga och en genuin omsorg om miljön. Ohlssons skiljer sig från många andra företag i branschen. Vi har ett annorlunda tankesätt, vi syns och hörs inom ett stort geografiskt område. Vi har en hypermordern maskinpark, egen serviceverkstad och en modern sorteringsanläggning. Vi har hängivna yrkesmänniskor som klarar allt inom renhållning, entreprenad, transport samt spol- och rörteknik. 

Allt detta utan att vi tummar på miljötänket.

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och utbildning av samtliga förare i miljöanpassad körning.
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.
  • Vi har sänkt hastigheten för våra bilar för att spara drivmedel och vår miljö samt för att minimera slitaget på bilarna.

Mer info: ohlssons.se