NSVA

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken.

Inom NSVA finns elva avloppsreningsverk. Lundåkraverket är ett av dem. Det är placerat i Landskronas sydvästra industriområde och tar emot spillvatten från omkring 40 000 personer i Landskrona centralort och de yttre områdena i kommunen, samt från Teckomatorp och Billeberga i Svalövs kommun. Dessutom är flera större och mindre industrier anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet.

Mer information: NVSA