Nordic Raw Materials AB

Metall och järn har varit en av grundstenarna för människans utveckling. Kunskapen om att utvinna och förädla metall och järn har utgjort en förutsättning för att den tekniska utvecklingen gått framåt. Det har växt fram ett behov av återvinnig av metall och järn eftersom det är en ändlig resurs. Nordic Raw Materials AB är idag en del i den globala återvinningen där järn och metaller återförs in i kretsloppet.

Genom vårt dagliga arbete sparar vi på jordens resurser. Vi arbetar aktivt för att reducera utsläpp och energianvändning i vår interna produktionsprocess. Under 2013 bidrog Nordic Raw Materials AB till att reducera koldioxidutsläppen med ca 8300 ton genom vårt arbete med återvinning istället för användning av malmbaserad eller annan liknande råvara.

Var med och gör en insats för vår miljö genom att lämna ert järn- och metallskrot för återvinning hos oss!

Mer information: NRM