Landskrona Hamn AB

Landskrona Hamn AB är ett modernt hamn och stuveribolag. Vi utför hamn och stuveritjänster åt kunder inom och utanför hamnområdet.

Inriktning är effektiv och rationell hantering av framförallt bulkvaror. Vi erbjuder förutom lossning och lastning av fartyg även lager och terminalverksamhet.

Vi har ett strategiskt bra läge i Sydsverige där hamnen är isfri och nära övrig infrastruktur, motorväg och järnväg. Möjlighet till in- och uttransport dygnet runt.

Till vår hjälp har vi 3 mobila vikarmskranar som kan operera längs våra 1100 meter kaj, bandtransportör för dammfri lossning till silos samt fartygsutlastare.

Mer info: landskrona-hamn.se