DSV

DSV grundades 1976 i Danmark och är idag en av världens fem största transport- och logistikleverantörer. Med över 40 000 anställda och anläggningar i mer än 80 länder på sex kontinenter, tillhandahåller DSV logistiklösningar för tusentals företag dagligen. Vår räckvidd är global men vår närvaro är lokal och nära våra kunder.
DSV-koncernen består av divisionerna DSV Road, DSV Air & Sea och DSV Solutions och tillsammans erbjuder vi våra kunder kompletta helhetslösningar för hela logistikkedjan med hänsyn till både miljö och ekonomi.

 

Som en av branschens ledande leverantörer av transport- och logistiktjänster, känner DSV ett ansvar för att reducera transportindustrins inverkan på miljön. För att minska negativ miljöpåverkan bedriver vi ett aktivt miljöarbete enligt ISO 14001. Våra främsta fokusområden är att öka implementeringen av biodrivmedel i vår fordonsflotta, öka fyllnadsgraden i våra bilar och minska tomkörningen i vår trafik samt att miljöoptimera vår fordonsflotta (Euro-motorstandard). Vi arbetar även aktivt med att reducera energiförbrukningen på våra anläggningar.
DSV i Sverige har 27 lokala kontor och ca 1500 anställda, varav ca 500 arbetar på huvudkontoret i Landskrona

 

Mer information: DSV