DOW

På Dow strävar vi efter att kombinera vetenskap och teknologi för att ständigt förbättra det som är avgörande för mänsklighetens fortsatta framsteg. Vi driver innovationer som ökar värdet av olika material, polymerer, kemikalier samt biologisk vetenskap. Med detta är vi med och utmanar de problem som finns inom många olika områden, såsom behovet av rent vatten, ren energi och miljöutveckling samtidigt som vi strävar efter att öka produktiviteten inom jordbruk. Vår integrerade, marknadsdrivna, industriverksamhet inom specialkemikalier, jordbruksforskning och affärsområdet för plastics, ger oss mer än 6 000 teknologibaserad produktområden i ungefär 180 länder. Vi finns i affärsområden med hög tillväxtpotential, såsom förpackning, elektronic, vatten, bindemedel och jordbruk.

Verksamheten i Landskrona tillverkar polymerdisperationer och vattenburna polymerer. Anläggningen startade 1971 och sysselsätter omkring 45 personer

Mer information: DOW