Boliden

Boliden Bergsöe i Landskrona är en av Europas större återvinnare av förbrukade blybatterier och Nordens enda sekundära smältverk för bly. Huvudprodukterna är rent bly och kundspecifika legeringar, kunderna återfinns framförallt inom batteriindustrin.

Smältverket bidrar på många sätt till ett lönsamt kretslopp genom att årligen ta emot ca 65 000 ton blybatterier. Av detta produceras ca 44 000 ton återvunnet sekundärbly. Insamlingen sker bl. a via skrothandlare eller miljöstationer där privatpersoner kan lämna sina uttjänta batterier. Blybatterierna transporteras sedan till Bergsöe via tåg, båt eller lastbil i specialcontrainrar som tål syra.

Stort fokus på hållbarhetsfrågor där bl. a överskottsvärme från produktionen går till kommunens fjärrvärmenät och uppvärmning av egna byggnader. Vi prioriterar säkerhets- och miljöarbetet. Fokus ligger på arbetsmiljö, vatten- och luftrening samt åtgärder mot diffus damning från verksamheten. Företaget är Miljö-, kvalitets-, energi- och arbetsmiljöcertifierat.

Mer information: Boliden