Blue & Green AB

Blue & Green AB är ett av Skandinaviens ledande företag inom tåg-, buss- och biltvätt, rengöringsmedel för den grafiska branschen och andra industrier samt graffiti­borttagning. Vår erfarenhet sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden och vi erbjuder våra kunder, stora som små, hjälp med både hela system eller enstaka produkter. I Landskrona har vi en modern produktionsanläggning på 3 200 m2 som inkluderar ett laboratorium för produktutveckling och ”skräddarsydda” produkter. Vi garanterar våra kunder en hög kvalitet både vad gäller produkter och service och vi är certifierade i ISO 9001/ 14001. Blue & Green AB har säljare i hela Skandinavien och återförsäljare i många Europeiska länder.

Vårt största fokus ligger på att minska den negativa miljöpåverkan som kemikalier kan ha. Dels genom att endast använda nedbrytbara ämnen i våra produkter och dels genom att ständigt utveckla produkter med ny kemisk teknologi samt framställa och sälja koncentrat för att slippa frakta onödiga mängder vatten till våra kunder.

Största delen av våra produkter är vattenbaserade och många av våra produkter är miljömärkta med b.l.a. Svanen och nordiska Grön Punkt. Flertalet produkter är även godkända av och listade i Naturskyddsföreningens kemikaliesvep.

 

Mer information: Blue & Green