Befasa Scandust

Befesa ScanDust arbetar med återvinning av metaller och järn i filterstoft från nordiska stålverk. Genom att samla upp filterstoftet från stålverkens rökgasrening och återvinna metallerna i stoftet minskar belastningen på vår miljö.

Befesa ScanDusts mål är att säkerställa att hela vår verksamhet bedrivs på ett sätt som tillfredsställer Länsstyrelsens, allmänhetens och våra egna högt ställda krav på miljö och säkerhet.

Mer info på: scandust.se