SWEP

SWEP är ett globalt företag med huvudkontor i Landskrona. Under mer än 30 år har vi utvecklat värmeväxlare till ledande tillverkare av utrustning för värme, kyla och ventilation. Över tre miljoner enheter produceras varje år.

Värmeväxlarna används i en mängd olika applikationer, en del med direkt påverkan på människors vardag. De ger en behaglig temperatur på kontoret och ser till att vi kan njuta av ett varmt bad där hemma. De svalkar med frisk luft i sporthallen och håller livsmedel färska i butikens kyldiskar. De låter oss utnyttja förnybar energi genom vindkraft, solvärme, värmepumpar och fjärrvärme. I industrin tar de till vara spillvärme från processer.

Vår teknik erbjuder flera miljöfördelar jämfört med alternativen, exempelvis högre energieffektivitet och mindre materialåtgång. Ett annat viktigt utvecklingsområde är lösningar för klimatneutrala kylmedel. Vi arbetar ständigt för att minska vår miljö- och  klimatpåverkan, främst vad gäller energiförbrukning och energikällor i våra tillverkningsprocesser. Alla fabriker är certifierade enligt ISO 14001.

Mer information: SWEP