Nordkalk

Nordkalk tillhör Rettig Group och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1 200 personer, varav 200 personer i Sverige.

Nordkalk bryter och förädlar kalksten till produkter av hög kvalitet för lantbruk, industri och miljövård. Kalk behövs för beredning och rening av dricksvatten. Med hjälp av kalk kan man minska luftföroreningar och skydda våra vattendrag. Våra produkter används i de flesta av processerna vid framställningen av stål samt inom gruv- och metallindustrins. Kalkstensmjöl är världens mest använda fyllmedel i byggmaterial och finns bland annat i tegel, spackel och cement för att nämna några. Pappersindustrin använder kalksten i förädlad form för bestrykningsändamål och som fyllmedel. Kalk innehåller också viktiga näringsämnen för både växter, djur och människor. Kalcium och magnesium är livsnödvändiga för såväl tillväxt som hälsa.

Mer info: Nordkalk