Julmingel 2022

Tisdagen den 6 december träffades medlemmarna på Hotel Öresund Conference & Spa i Landskrona för årets traditionsenliga julmingel. Det blev en favorit i repris då vi återigen gästades av Jörgen Hanak, miljöchef, Landskrona Stad.

Efter en god lunch summerade Jörgen Hanak året som gått samt presenterade framtidsplaner och visioner:

Laurent Serrure och Evelina Weich presenterade sedan Landskrona Stads Energi- och Klimatplan, Landskrona Stads process samt företagens medverkan:

Tillsammans blickade vi sedan framåt!