Grönt bränsle till företag

Biofuel Express är Skandinaviens ledande distributör av fossilfria bränslen, såsom B100 biodiesel RME och HVO100 Förnybar Diesel. Våra kunder är företag som erbjuder miljövänliga transporter till uppdragsgivare med höga krav på miljön och CO₂-reduktioner.

Hos Biofuel Express får du en partner, som både levererar marknadens bästa produktkvaliteter, och professionell teknisk och lagmässig rådgivning.

Dessutom får du extra värde genom tillgång till den nödvändiga intelligens och miljödokumentation som gör att miljökraven från uppdragsgivaren följs och dokumenteras individuellt.

Våra certifierade kvalitets- och miljöledningssystem säkrar din leverans från första order till kontinuerlig leverans.

På leverantörsidan samarbetar vi med några av världens ledande producenter av biobränsle. Produkterna är av högsta kvalitet och uppfyller alla EU-kriterier för förnybara bränslen. Dessutom uppfylles kraven från de största motortillverkare som t.ex. Scania, Volvo, Mercedes och MAN.

Hemsida: Biofuel-express.com