Emrahus

Emrahus är ett litet företag med stort hjärta. Sen 2016 har vi specialiserat oss på att bygga tillgängliga och energieffektiva LSS-bostäder åt kommuner och vårdföretag.

Alla våra LSS-boenden är byggda som certifierade passivhus och använder därför hälften så mycket energi till uppvärmning som traditionella flerbostadshus. Utöver det använder vi naturliga material och erbjuder gröna tillval till våra kunder, som solpaneler och sedumtak.

Det finns många anledningar att bygga LSS-boenden som passivhus. Utöver de uppenbara miljöfördelarna så leder byggtekniken till hus med en behagligt tyst ljudmiljö och hög luftkvalitet. Resultatet är bättre hälsa och livskvalitet för både de som jobbar i byggnaderna och de som bor där.

Vi strävar efter att bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, specifikt mål 3 (God hälsa och välbefinnande), mål 10 (Minskad ojämlikhet), mål 11 (Hållbara städer och samhällen) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Mer info: emrahus.se