Cl!mate Fresk den 9 okt


Datum
: Onsdag 9 oktober

Tid: 08.30-12.00


Vi arrangerar workshopen Cl!mate Fresk https://climatefresk.org/world/.

Cl!mate Fresk  är ett klimatspel som skapar kunskap och medvetenhet kring klimatförändringar och som är baserat på IPCCs rapporter. Ida Pettersson, Environmental & sustainability engineer, Wabtec, kommer att leda en workshop för maximalt 18 deltagare och maximalt 1 per företag.

Vi arrangerar workshopen i samverkan med Landskrona stad.

Din anmälan skickar du direkt till info@landskronamiljoforum.se (ingen anmälan via Outlook).