Yara AB

Från Landskrona har vi försett sydsvenskt lantbruk med växtnäring i över 100 år. Mycket har hänt under åren, inte minst inom miljöområdet. Idag är vårt fokus främst inriktat på att grödorna ska ta upp näringen så effektivt som möjligt. Med hjälp av forskning, odlingsförsök och moderna hjälpmedel har vi nått långt. Detta är bra både för miljön och för odlarnas ekonomi. Tack vare vår reningsteknik vid produktionen har vår gödsel ett garanterat lågt klimatgasutsläpp. Garantin uppfyller Svenskt Sigills krav för ”Klimatcertifiering av mat”.

I Landskrona har vi även en industriell verksamhet som omfattar många olika produkter, branscher och processer. Vi hjälper företag och kommuner med avloppsrening genom luktbekämpning, biologisk behandling och slamseparation. Vi har också kompletta lösningar för reduktion av utsläpp av kväveoxider från fartygsmotorer och från stationära anläggningar, t ex industrier. Dessutom producerar och säljer vi AdBlue-system för olika typer av fordon, såsom lastbilar, traktorer och tåg, för att minska motorernas utsläpp av kväveoxider.

Yara AB tillhör Yara International ASA med huvudkontor i Oslo. Företaget är verksam i över 50 länder.

Mer information: Yara AB