Syngenta

Syngenta är ett av världens ledande företag med mer än 28 000 anställda i över 90 länder med ett gemensamt mål: Bringing plant potential to life. Genom förstklassig forskning, global närvaro och med engagemang för våra kunder bidrar vi till att öka skörd och lönsamhet, skydda miljön och förbättra hälsa och livskvalitet.

Syngenta Seeds AB har sitt säte i Landskrona, som samtidigt är globalt centrum för sockerbetsforskning och förädling inom Syngenta. Förutom till hemmamarknaden – Sverige, Danmark och Finland – säljs sockerbetssorterna från Syngenta till betodlare världen över. På senare tid har verksamheten inom Syngenta Seeds AB breddats. Ett Syngenta företag finns i Malmö inom blommor, specialiserade på odling och försäljning av sticklings- och fröförökade småplantor samt blomsterfröer. Syngenta Seeds AB har också ansvar för försäljningen av Syngentas grönsaksfröer till yrkesodlare i Sverige, både för frilands- och växthusodling. Raps- majs- och vårkornsorter från Syngenta kommer framöver att bli en allt vanligare syn på svenska åkrar, då sorter lämpliga för svenska förhållanden i försök visat sig vara mycket konkurrenskraftiga.

Syngenta arbetar aktivt med miljöfrågor och har en omfattande intern miljöpolicy.

Syngenta Seeds AB har ca 225 anställda, varav 200 inom sockerbetor.

Mer information: Syngenta