EWP Windtower Production AB

Jorden har obegränsade resurser av sol, vind och vatten. Det är en av vår tids mest ansvarsfulla uppgifter att ta till vara dessa resurser i stor skala och EWP Windtower Production AB har antagit denna utmaning. Moderbolaget ENERCON är ett av de ledande vindkraftsföretagen i världen. Motiverad personal och kunder har bidragit till ENERCONS globala framgång med produktionsanläggningar på tre kontinenter och marknadsrepresentation i 36 länder.

Vid EWP Windtower Production AB i Landskrona arbetar ca 200 personer och här serietillverkas vindkraftstorn i stål för den europeiska marknaden. Verksamheten i Landskrona arbetar aktivt med att minska dess påverkan på miljön genom förebyggande åtgärder och egenkontroll. Företaget utvecklar kontinuerligt tillsammans med sina leverantörer bättre och mer miljöanpassade ingående komponenter. Förnyelsebar energi, återvinning och miljöfokus är en självklar del i EWP:s vardag.

Mer information: ENERCON