Aktiviteter

Våra aktiviteter svarar mot medlemmarnas behov och önskemål. Oftast består träffarna av en kombination av företagsbesök och inspirerande föredrag.

På grund av rådande coronasituation har vi, som så många andra, valt att ställa in våra fysiska möten. För att ändå kunna utbyta erfarenheter och förkovra oss i intressanta ämnen har vi nu under våren istället valt att  ”mötas” digitalt.